การกระจายตำแหน่ง
ShortLong
กำไร
การขาดทุน
 • 1.10155
 • 1.09915
 • 1.09675
 • 1.09435
 • 1.09195
 • 1.08955
 • 1.08715
 • 1.08475
 • 1.08235
 • 1.07995
 • 1.07755
 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
 • 0%
 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
1.08955
ข้อมูลนี้จัดทำโดย ศูนย์ข้อมูล WikiFX 2023-12-04 04:24:29