EUR/USD
52.82%
47.18%
GBP/USD
52.70%
47.30%
AUD/USD
53.21%
46.79%
NZD/USD
44.96%
55.04%
USD/JPY
45.45%
54.55%
USD/CAD
77.02%
USD/CHF
65.63%
34.37%
XAU/USD
40.49%
59.51%
XTI/USD
41.27%
58.73%
EUR/CHF
37.58%
62.42%
Lệnh mua
Lệnh bán

Position data

 • 1.06542
 • 1.06302
 • 1.06062
 • 1.05822
 • 1.05582
 • 1.05342
 • 1.05102
 • 1.04862
 • 1.04622
 • 1.04382
 • 1.04142
 • 9
 • 6
 • 3
 • 0%
 • 3
 • 6
 • 9
1.05342
loss
Profit

Stop Out Rate

Profitable Order

Chi tiết >

Sàn môi giới

Stop Out Rate(%)

Ranking

1

FXCG

16.67

--

2

Just2Trade

11.11

45

3

FXDD

9.68

47

4

ForexClub

5.78

2

5

CWG Markets

3.44

2

6

FXCM

2.36

3

7

FXTRADING.com

2.25

2

8

NCE

2.23

2

9

CPT Markets

2.19

5

10

Valutrades

2.17

3

Total Margin

Total Transaction

Chi tiết >

Sàn môi giới

Total Asset(%)

Ranking

1

Exness

34.36

--

2

XM

10.04

--

3

FXTM

5.47

--

4

GMI

3.88

--

5

FBS

2.59

--

6

Doo Prime

2.43

--

7

TMGM

1.99

--

8

IC Markets

1.76

--

9

ZFX

1.27

--

10

Tickmill

0.80

--

Giao dịch active

New User

Chi tiết >

Sàn môi giới

Activity(%)

Ranking

1

Exness

23.88

--

2

XM

16.66

--

3

FXTM

9.03

--

4

IC Markets

5.19

--

5

TMGM

3.81

--

6

GMI

3.66

--

7

Doo Prime

2.85

--

8

FBS

2.23

--

9

ZFX

1.63

--

10

Tickmill

1.41

--

Brokers' Profitability

Vốn lưu động

Chi tiết >

Sàn môi giới

Total Profit(%)

Ranking

1

Exness

1077.30

--

2

XM

268.16

--

3

FXTM

179.39

--

4

FBS

127.84

--

5

ZFX

32.13

--

6

TMGM

28.75

--

7

Tickmill

17.25

--

8

FXDD

14.24

23

9

GMI

14.00

1

10

IC Markets

11.52

1

Phí giao dịch qua đêm

Spread Cost

Chi tiết >

Sàn môi giới

Average Rollover

Ranking

1

Valutrades

3.33

--

2

Doo Prime

1.91

--

3

FxPro

0.82

1

4

GMI

0.78

1

5

Swissquote

0.63

--

6

ATFX

0.37

1

7

GO MARKETS

-0.15

29

8

Just2Trade

-0.20

4

9

Alpari

-0.39

--

10

FXPRIMUS

-0.40

8

Tiền nạp ròng

Tiền rút ròng

Chi tiết >

Sàn môi giới

Tiền nạp ròng(%)

Ranking

1

Exness

399.71

--

2

XM

70.37

--

3

FXTM

40.06

--

4

Doo Prime

38.42

--

5

FBS

25.54

--

6

GMI

25.11

--

7

ZFX

21.22

--

8

TMGM

17.41

--

9

IC Markets

10.16

1

10

CPT Markets

9.91

1

VPS Standard

1*CPU /

1G /

40G /

1M

USD 0.10 /Month

VPS Pro

2*CPU /

2G /

60G /

1M

USD 6.99 /Month

Martin

ForexWorld

Recent profit : +115.90%
Chiến lược của Martin chủ yếu được sử dụng trong thị trường đặc trưng bao gồm trong giai đoạn nhỏ và thị trường sốc, tiếp tục giao dịch qua lại, cộng dồn.
265 đã mua
766
USD 0.99 USD980.00

Comprehensive type

Godness

Recent profit : +261.86%
Kỳ vọng mở rộng thị trường; Ngay cả khi hướng đi sai, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ. Và bạn có thể giải quyết vấn đề về việc điểm vào lệnh không chính xác bằng cách thêm một số lệnh khác trước khi đạt được mức cắt lỗ.
103 đã mua
9
USD 0.99 USD980.00

Shock

Creator

Recent profit : +158.14%
Xác định biên độ dao động của thị trường hiện tại theo sự biến động của thị trường trong những ngày gần đây; Mức tương đối cao mở lệnh bán, mức tương đối thấp mở lệnh mua, thao tác liên tục dựa trên nguyên lý này.
1000+ đã mua
36
USD 0.99 USD980.00
EA RankingChi tiết >