Dòng tiền

Đã cập nhật:

Net inflow trong 30 ngày(USD)
0
Đến(USD)
0
Đi(USD)
0
Lịch sử dòng vốn
Bảng xếp hạng net inflow của sàn giao dịch (top 10)

Overnight fee

Đã cập nhật:2023-12-01 01:00:00

Thu nhập swap 30 ngày(USD)

1,282,259

Đến(USD)
480,118
Đi(USD)
802,140
Phân loại

Variety

Expense

Tỷ lệ

XAUUSD

303,744

37.87%

USDJPY

66,025

8.23%

GBPJPY

41,161

5.13%

GBPUSD

36,051

4.49%

EURUSD

21,039

2.62%

Xếp hạng SWAP
Sàn môi giới
Overnight fee(%)
Tổng khối lượng(USD)
Tất cả
100%
82,986
ThreeTrader
32.15%
26,681
FXTM
25.42%
21,095
IC Markets
13.69%
11,364
Vantage
13.59%
11,279
Prospero
8.27%
6,866
GMI
4.12%
3,420
ETO Markets
2.75%
2,281